Vahekultuurid

Vahekultuur on haljasväetiskultuur, mis külvatakse kohe peale põhikultuuri koristamist sügis-talviseks perioodiks (talvine vahekultuur) või kevadel (suvine vahekultuur) talivilja eelseks kultuuriks mullaparandamise eesmärgil. Kultuurid, millest saaki ei koristata.

PRIA mõistes vahekultuuriks loetakse kultuuride kasvatamist kahe üksteisele järgneva vegetatsiooniperioodi põhikultuuride vahelisel ajal.

 

Vahekultuure võib kasvatada ka segus, mis tagab parema toitainete sidumise ja suurema biomassi moodustumise ning parem pinnakatvuse talvel.

Vahekultuuride segud peaks koosnema liikidest, millel on kiire kasv ja katvus, väike külvisenorm ja hiline generatiivorganite areng. Segusse võetud liik peaks olema ka hea lämmastiku koguja, toitainete omastatavuse parandaja, efektiivse veekasutusega ning kergesti kõrvaldatav. Segude koostamisel võetakse arvesse seda, et segu koostisse kuuluksid erinevate omadustega liigid:

 

 • seovad õhulämmastikku (hernes, uba, vikk)
 • vähendavad mulla tihedust (õlirõigas, tillage radish)
 • seovad mullast vabad toitained (valge sinep, rukis, raihein)
 • annab suure biomassi (õlirõigas, valge sinep)
 • hoiavad kontrolli all umbrohud ja haigused (rukis, õlirõigas, tillage radish)
 • sobivad põuakartlikele muldadele (tatar)
 • sobivad märgadele muldadele (rukis, raihein)

Mõned näidisseemnesegud, millest valida oma oludele ja vajadustele vastav segu:

 

 • Valge sinep, keerispea, vikk, tatar.
 • Õlirõigas, hernes, tatar
 • Kesaredis, rukis, inkarnaatristik
 • Rukis, taliraps, vikk
 • Rukis, hernes, tatar

Kuula ka Enn Lauringsoni ettekannet vahekultuuride teemal siit.