Agronoomilised soovitused

Arvuta külvisenorm!

Id. tera arv/m2
1000 tera mass grammides
Idanevuse %
Arvuta

Külvinormi valik sõltub olulisel määral sordist, kasvukohast ja kasutatavast tehnoloogiast.
Parima nõu külvinormi kohta saate alati enda sordiesindajalt!

 

kultuursordi tüüp

PMK katsetes

Seemneliidu soovitus

  id.tera/m2id.tera/m2
talirukisliinsort500400-500
 hübriid200170-220
talinisuliinsort400350-450
 hübriid250150
talitritikale 300250
talioderliinsort300250-300
 hübriid250180-200
suvinisu 550500-550
suvitritikale 500kuni 500
suviodervarajane500500-600
 kv, hiline400300-400
kaer 500450-500
 paljasteraline600450
talirapsliinsort9075-100
 hübriid6545-65
talirüps 100kuni 100
suvirapsliinsort10075-125
 hübriid6550-75
suvirüps 150150
hernes 12080-120
põlduba 5030-50 (hiline), 70 (varajane)