Sordikaitse

Sordikaitse eesmärk on soodustada uute sortide aretamist, mille tulemusena suureneb saak ja paraneb selle kvaliteet. Sordiomanikul on õigus kontrollida ja seada piiranguid oma sordi kasutamisele, tootmisele, turustamisele, impordile ja ekspordile. Piiranguid võib seada kogu taimsele materjalile, sh ka oma tarbeks toodetud seemnele. Sordikaitsesüsteem võimaldab sordi omanikul saada tagasi sordi aretusele tehtud kulutused.

 
Sort on intellektuaalne omand, millele rakenduvad sordikaitse reeglid.  Kaitsealuse sordi paljundamine on üksnes sordiomanikule või
-esindajale kuuluv õigus. 
 

Vastavalt Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele on antud erand, et litsentsitasu maksmisel on Eesti põllumajandustootjal õigus kasutada oma ettevõttes järgmiste liikide kaitsealuseid sorte: 

 

 • Teraviljad: harilik kaer, harilik oder, harilik rukis, tritikale, harilik nisu;
 • Õli- ja kiukultuurid: raps, rüps, harilik lina;
 • Kartul
 • Söödakultuurid: kikerhernes, kollane lupiin, harilik lutsern, põldhernes, põlduba, suvivikk.
Oma toodetud seeme (OTS) on ettevõtja enda poolt kasvatatud seeme või paljundusmaterjal, mida ta kasutab oma ettevõttes põllumajandussaaduste kasvatamiseks.
Litsentsitasu maksmata võib eelnimetatud liike kasvatada oma tarbeks väikses mahus st kaitsealuse sordi põllukultuuri kasvatamisel kuni 92 tonni või kuni 185 tonni kartulit. Kasutatava maa hulka ei loeta püsirohumaid.
 
MTÜ Eesti Seemneliit on volitatud sordiesindajate poolt vahendama litsentsitasusid. Litsentsitasude süsteemiga on liitunud 10 sordiesindajat:
 
 • Agrotrade OÜ
 • AS Baltic Agro
 • Erki Oidermaa FIE
 • Linas Agro OÜ
 • Maaelu Teadmuskeskus
 • OÜ ASAT
 • OÜ Viru Seeme
 • Põllumeeste ühistu KEVILI
 • Scandagra Eesti AS
 • Viljaekspert OÜ
 

Eesti Seemneliitu kuuluvate sordiomanike kaitsealuste sortide üldnimekiri avaneb siit. Kokkulepitud OTS-tasu määrad leiad siit.

 

Sordikaitse kohta loe rohkem siit.
Põllumajanduskultuuride sortide ja nende sobivuse kohta Eesti kasvuoludesse leiad infot METK sortide võrdluskatsetest siit. Nende tulemuste alusel koostatakse Eesti sordileht, mille leiad siit.
 
Kõigi Eestis ja Euroopas kaitse alla võetud sortide kohta saab informatsiooni Ühenduse Sordiameti koduleheküljelt.

Sertifitseeritud seemnepartiide kohta leiab infot siit.


Infovoldikud:


Hea sort väärib kaitset!

Hea sort kindlustab Eesti põllumajanduse konkurentsivõime.

I osa – Sertifitseeritud seemne tootmise regulatsioon Eestis

II osa – Seemne tootmine liigiti: NISU, ODER, RUKIS, KAER

III osa – Seemne tootmine liigiti: TALIRÜPS, PÕLD- JA SOJAUBA, PÕLDHERNES

 

ettekanne: Kuidas toimub sertifitseeritud seemne tootmine

 

 
Miks ma pean maksma OTS tasu?
OTS tasud on kindlustunne sordiaretajatele, et nende tööd hinnatakse ja lisaks annab tagasisidet milliseid sordiomadusi eelistatakse. Aitäh, et hoolid!