Oma toodetud seeme

 • OTS-tasu

Vastavalt sordikaitse reglementidele (Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusEL Nõukogu määrus 2100/94) tuleb kaitsealuste sortide oma tarbeks toodetud (OTS) sertifitseerimata seemne kasutamise eest maksta litsentsitasu sordiomanikule või -esindajale. OTS-seemne kasutamine tähendab selle külvamist samas tootmisüksuses, kus see eelnevalt kasvatati. Sellise seemne turustamine ei ole lubatud.

 • Eestis 2022 kehtivad OTS-tasu määrad*:
OTS-tasu määrad on pindalapõhised ning kujunevad TPSK seaduses ning EL määruses ette antud põhimõtteid arvestades
Tera- ja kaunvili 3.00 EUR/ha
Raps jm õlikultuurid 5,80 EUR/ha
Kartul 25,60 EUR/ha
Lutsern 3,50 EUR/ha
*Toodud OTS-tasu määrad kehtivad MTÜ Eesti Seemneliit lepingupartnerist sordiesindajate sortidele.
 • Kaitsealused sordid ja OTS-tasude kogumine
MTÜ Eesti Seemneliit kogub Eestis OTS-tasusid kümne liitu kuuluva sordiesindaja poolt antud volituste alusel.
Need sordiesindajad on:
 • Agrotrade OÜ
 • Asat OÜ
 • Baltic Agro AS
 • Erki Oidermaa FIE
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • KEVILI Põllumeeste Ühistu
 • Viljaekspert OÜ
 • Scandagra Eesti AS
 • Viru Seeme OÜ
 • Linas Agro OÜ

vt kontakte Seemneliidu liikmete nimekirjast

Kaitsealuse sordi esindaja või -omaniku nõudmisel on põllumajandustootjal kohustus esitada andmed vastava sordi OTS-seemne kasutamise kohta. Eesti Seemneliidu kaudu saab deklareerida eelpoolnimetatud sordiesindajate sortide OTS-seemne kasutamise üheaegselt.
 • Soovitame seemet uuendada sertifitseeritud seemne vastu vähemalt iga 3 aasta tagant, kuid oma toodetud seemet analüüsida igal aastal!