Seemneliit

 

MTÜ Eesti Seemneliit asutati 14 asutajaliikme poolt 30. märtsil 2006. aastal Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. 

Asutajateks olid erinevad sektori esindajad – seemnekasvatajatest sortide omanikeni. 

Liidu eesmärgiks on väärtustada sorti ja seemet, vahetades kogemusi, andes nõu, otsides võimalusi, leides alternatiive, selgitades ja arutades.

Seemneliidu ülesandeks on seemnevaldkonna koordineerimine ja arendamine.Sertifitseeritud seeme

Eesti Seemneliit koondab sertifitseeritud seemne tootjaid ja müüjaid eesmärgiga tõsta sertifitseeritud seemne kasutamise osakaalu Eesti taimekasvatuses.

Sertifitseeritud seeme on kvaliteetne, just meie kasvuoludesse mõeldud seeme.

SERT-seeme on aretuse tipptase, tegu on uusimate ning parimate sortidega ja külvise kvaliteediga. See tähendab oodatust suuremat viljakust. Samuti on SERT-seeme haigustele vähem vastuvõtlik ning seetõttu keskkonnasäästlikum.Seadusloome

Seemneliit osaleb aktiivselt poliitikakujundamise ja seadusloome protsessides. Valdkonna esindajana partneriks riigiasutustega suhtlemisel. Oleme aktiivseks partneriks tegevusvaldkonda puudutavatele küsimustele seisukohtade väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel.Koostöö

Seemneliit ühendab sektori ettevõtteid. Liit seisab oma liikmete majanduslike ja erialaste huvide ning õiguste eest. Ühise koostöö kaudu arendame sektori konkurentsivõimet ja suurendame liikmete rolli põllumajandustootmises ja seemnemajanduses.  Üheskoos seisame sordiaretuse, seemnekasvatuse ja seemnete turustamise edendamise eest.Sordikaitse

Seemneliit ühendab sordiesindajaid ja seisab sordikaitse arendamise ja autoriõiguste kaitse tagamise eest sortide omanikele. Läbi toimiva sordikaitse tagame kindlustunde sordi aretajatele ja garanteerime, et Eesti turul on alati saada uusi parimate omadustega sorte, sest aretajad on huvitatud oma sorte siia piirkonda jagama. Euroopa Seemneassotsiatsioon

Eesti Seemneliit on Euroopa Seemneassotsiatsiooni ESA (European Seed Association (Euroseeds)) liige. ESA koondab liikmesriikide rahvuslikke seemneliitusid ja liikmesriikides tegutsevaid seemnefirmasid. ESA kaudu osaleme Euroopa Komisjoni seadusloomes.Pilguheit ajalukku: Eesti Seemneliidu algus 2006-2016 – Mati Koppel, ETKI