Seemneliit

Sertifitseeritud seeme - kontrollitud sisend

popup1

Ühingust

 

MTÜ Eesti Seemneliit asutati 30. märtsil 2006. aastal Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. Asutamiskoosolekul osales 14 isikut: seemnekasvatajatest sortide omanikeni.

 

 

Liidu fookuses on taimekasvatus, sh parimaid praktikaid kasutades toodetud kvaliteetne sööt ja toit. 

 

 

Väärtustame sorti ja seemet.

 

Eesti Seemneliit MTÜ

reg.kood: 80237986
KMKR: EE101236427
aadress: J. Aamisepa 1, 
Jõgeva alevik 48309

kiri: seemneliit@seemneliit.ee

kõne: +372 5693 9565Tegevjuht:

Christel Mölder
(puhkusel kuni 12.08)

Tule liikmeks

MTÜ Eesti Seemneliit on avatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Seemneliidu fookus on taimekasvatusel.

 

 

Ootame ühinema kõiki ettevõtteid,  kes on huvitatud aktuaalsetel teemadel kaasa rääkima.

 

 

Seemneliidu liikmena saad panustada taimekasvatussektori arengusse!

 

“Väätsa Agro külvab sertifitseeritud seemet, kuna see tagab kontrollitud sisendi. Uued sordid on haiguskindlamad ja parema saagipotensiaaliga.”
Anneli Tihu
Väätsa Agro AS agronoom
“Madala viljakusega muldadel on samuti oluline kasutada sertifitseeritud seemet. Vaatamata üldisele madalamale saagipotentsiaalile, saan sertifitseeritud seemnega korraliku ja kvaliteetse saagi. Kui tean mida külvan, siis riskin vähem.”
Annika Isand
Surju PM OÜ agronoom
“Minu jaoks on oluline külvata sertifitseeritud seemet, sest puhta seemnega hoian põllud puhtana ja kõrgem seemnepaljundus annab paremini edasi sordiomadusi.”
Alar Oherd
Vanausse OÜ

Meie väärtused

Me väärtustame sorti ja seemet. Meie eesmärgid on seemnevaldkonna arendamine, oma liikmete huvide ning õiguste kaitsmine. Rahvusvaheline esindamine ja infovahetus. Sordiaretuse ja seemnekasvatuse edendamine. Sordikaitse arendamine. Liidu liikmete rolli suurendamine Eesti põllumajandustootmises.

Mis normiga külvata?

Kasuta kalkulaatorit ja tee paremad otsused.