Eesti Seemneliit

Oma toodetud seemne kasutamise DEKLARATSIOON 2023

Sügiskülvid 2022, kevadkülvid 2023

Palun vastake deklareerimiseks järgmistele küsimustele:

Peale deklaratsiooni kinnitamist on võimalik saada sellest koopia enda e-mailile.

Näita Peida
Talinisu
Näita Peida
Talioder
Näita Peida
Taliraps
Näita Peida
Talirüps
Näita Peida
Talirukis
Näita Peida
Talitritikale
Näita Peida
Suvinisu
Näita Peida
Suvioder
Näita Peida
Kaer
Näita Peida
Põldhernes
Näita Peida
Põlduba
Näita Peida
Suviraps
Näita Peida
Suvirüps
Näita Peida
Suvitritikale
Näita Peida
Harilik lutsern
Näita Peida
Kartul
Nimekirjas toodud sortidele kehtib Eesti või EL sordikaitse.
KINNITAGE! Kas kasutasite oma ettevõttes sügiskülvil ja/või kevadkülvil kaitsealuste sortide OMA TOODETUD SEEMET ?

Kui lahter on jäetud tühjaks, eeldame, et tegemist pole väiketootjaga.
** OTS-tasu maksmise kohustusest on vabastatud väiketootjad.

Deklareeritud andmete alusel väljastab MTÜ Eesti Seemneliit arve oma tarbeks toodetud seemne kasutamise eest vastavalt kehtivatele OTS-tasu määradele.

Palun märkige arve edastamise viis:

3. Käesolevaga edastan deklaratsiooni MTÜ Eesti Seemneliidule ja kinnitan esitatud andmete õigsust.