Veebiseminar 22.11

Sertifitseeritud seemne kvaliteedi tagamine

 

Infopäeval käsitletakse võimalusi sertifitseeritud seemne ja mahetootmiseks sobiva paljundusmaterjali maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks Eesti seemnetootmises.

Esineja nimele vajutades avaneb ettekanne.

Teemale vajutades avaneb video.

Toimumisaeg: 22.11.2022

 

Päevakava

10:00 Päeva avamine

10:05 Ragnar Viikoja (MTÜ Eesti Seemneliit)

Seemnete kasutamine

10:35 Meelis Värnik (PÜ KEVILI)

Seemnekasvatuse tasuvus. Mida tähele panna seemnepõldude rajamisel

11:20 Barbi Maramaa/Ilmar Tamm (ETKI)

METK – ETKi ja PMK ühinemine; Sordiaretuse hetkeseis ja tuleviku väljavaated

11:50 Lõuna

12:45 Sigmar Suu (Maaeluministeerium)

Muudatused seadusandluses

13:30 Kristiina Laanemets (ETKI)

Põllukultuuride DNA sõrmejäljed sortide eristamisel

14:00 Lilia Kulli (MES)

Maheseemne kasvatus, heterogeenne paljundusmaterjal

15:00 Päeva lõpetamine

 

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme: “Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)” raames.

Rahastamisallikas: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK).