Ühingust

Eesti Seemneliitu tutvustav video

Seemneliit

Eesti Seemneliidu asutamiskoosolek toimus 30. märtsil 2006. aastal Jõgeva Sordiaretuse Instituudis. Asutajateks oli 14 isikut, kes esindavad erinevat tüüpi seemnefirmasid seemnekasvatajaist sortide omanikeni. Liidu eesmärgiks on väärtustada sorti ja seemet.

Vahetades kogemusi, andes nõu, otsides võimalusi, leides alternatiive, selgitades, arutades ja arvutades – nii on meie arvates võimalik suunata põllumeeste mõtteviisi, kaitsta sordiomanike õigusi nende intellektuaalsele omandile (sordile) ning koolitada välja uusi edumeelseid tegijaid.

Sertifitseeritud seeme

Eesti Seemneliit koondab sertifitseeritud seemne tootjaid ja müüjaid Eestis eesmärgiga tõsta sertifitseeritud seemne kasutamise osakaalu Eesti taimekasvatuses. Sertifitseeritud seeme ehk SERT-seeme on kvaliteetne, just meie kasvuoludesse mõeldud seeme. SERT-seeme on seemnearenduse tipptase, tegu on uusimate ning parimate sortidega ja külvise kvaliteediga. See tähendab oodatust suuremat viljakust. Samuti on SERT-seeme haigustele vähem vastuvõtlik ning seetõttu keskkonnasäästlikum.

Seadusloome

Soovime osaleda igas seadusloome protsessis, millega pannakse paika meie tegevust mõjutavad sätted. Oleme seemnevaldkonna osapoolte esindajaks riigiasutustega suheldes, kelle arvamust arvestatakse ning oodatakse meie ala puudatava seadusandluse väljatöötamisel.

 

Koostöö

Liidus on võimalik igapäevaelus konkureerivate firmade vahel koostöö, sest liitumise soov on meie endi vaba tahe. Meid ühendava ühisosa arendamise läbi suureneb iga üksiku liikme konkurentsivõime.

Ühinemine

Oleme avatud igaühele, kes seemet (samuti seemnekartulit või muud paljundusmaterjali) toodab, esindab, pakendab või müüb, samuti nendele tegevustele kaasa aitavad füüsilised või juriidilised isikud. Anname aru, et meie ühistööst võib sõltuda valdkonna edasine tulevik.

Euroopa Seemneassotsiatsioon

Eesti Seemneliit on Euroopa Seemneassotsiatsiooni ESA (European Seed Association) liige. ESA koondab liikmesriikide rahvuslikke seemneliitusid ja assotseerunud riikides tegutsevaid seemnefirmasid. ESA osaleb sordi- ja seemnevaldkonna seadusloomes Euroopa Komisjoni töös Belgias, Brüsselis.

Seemneliit Eestis

Vajuta kaardile, et näha rohkem Seemneliidu liikmete kohta