Nõuandeteenistus

Põllu- ja maamajandusliku nõuande saamisel on võimalik kasutada nõuandetoetust kuni 90% nõustamisteenuse hinnast, majandusalase nõuande puhul kuni 50%. Erinevalt varasemast (2007-2013) toetusskeemist maksab nüüdsest nõu saaja ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Toetatava nõuande saamiseks tuleb:

2016. aastast alustatakse mentorlusteenuse pakkumist, mille käigus saavad alustavad ettevõtjad, kelle aastane müügitulu jääb vahemikku 4000 – 100 000 eurot, kasutada suurte kogemustega maaettevõtjate nõu ja tuge kuni 25 tundi kalendriaastas. Mentorlusteenus on 100% toetatav.

Nõuandetoetuse kohta saab täpsemalt lugeda aadressil http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/nouandetoetus#.VmaT1nbhDcs.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.

Taimekasvatuse konsulendid

Christel Mölder – taimekasvatuse konsulent

tel: +372 508 3373, e-post: christel.molder@gmail.com
Kogemus: FIE, OÜ Sauga Seemnekeskus (taimekasvatustalu Pärnumaal),
kutse- ja kõrgharidus agronoomias, riigiteaduste magister.
www.saugaseeme.ee
Suhtluskeel: eesti, inglise

Nõustamise valdkond:
-taimekasvatus, ka seemnekasvatus: teravili, heintaimed, põlduba
-rohumaaviljelus

Teenused:
-mullaproovide võtmine
-põlluraamatu täitmine
-väetustarbeplaan
-kultuuride sobivus, maakasutusplaanid, külvikordade sisseseadmine
-taimekaitse konsultatsioonid, taimekaitseplaan
-rohumaaviljeluse nõuanded

 

Maire Tõrrataimekasvatuse konsulent

tel: +372 5348 4953, e-post: mairetor@gmail.com
Kogemus: OÜ AVATERRA (praktiline töökogemus taimekasvatuse ettevõttes),
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (pindalatoetused).
Kõrgharidus agronoomias, taimekaitse magister.
Suhtluskeel:  eesti, inglise

Nõustamise valdkond:
-taimekasvatus
-mahepõllumajandus
-marjakasvatus
-keskkonnatoetused PRIA-st

Teenused:
-põlluraamatu koostamine ja täitmine
-viljavaheldusplaanide koostamine
-väetusplaani koostamine
-väetustarbekaardid
-kultuuride sobivus, maakasutusplaanid, külvikordade sisseseadmine
-taimekaitse konsultatsioonid
-pindalatoetuse taotluste täitmine  ja esitamine (e-PRIA)