Sordid

Põllumajanduskultuuride sortide ja nende sobivuse kohta Eesti kasvuoludesse annavad erapooletut informatsiooni Põllumajandus ja Toiduameti ja Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehed.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) koostab Eestis korraldatud sordivõrdluskatsete tulemuste alusel  sordilehe. Sordilehel olevad sordid on sobilikud Eesti kliimaoludes kasvatamiseks, katsed teostavad erapooletud katseasutused:

SORDILEHT

Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi Sordikatsekeskuse katsetulemused on vaadeldavad siin:

KAITSEALUSED SORDID

  • Sordikaitse
Sort on intellektuaalne omand, millele rakenduvad sordikaitse reeglid. Kaitsealuse sordi paljundamine on üksnes sordiomanikule või -esindajale kuuluv õigus. Vastavalt seadustele ja õigusaktidele kehtivad siinjuures põllumeest soodustavad erandid:

-litsentsitasu maksmisel on Eesti põllumajandustootjal õigus kasutada oma ettevõttes järgmiste taimeliikide kaitsealuste sortide oma toodetud seemneid:

  • Teraviljad: harilik kaer, harilik oder, harilik rukis, tritikale, harilik nisu;
  • Õli- ja kiukultuurid: raps, rüps, harilik lina;
  • Kartul
  • Söödakultuurid: kikerhernes, kollane lupiin, harilik lutsern, põldhernes, põlduba, suvivikk.
Oma toodetud seeme (OTS) on ettevõtja enda poolt kasvatatud seeme või paljundusmaterjal, mida ta kasutab järgnevalt oma ettevõttes põllumajandussaaduste kasvatamiseks.
OTS-seemet võib toota ainult nimekirjas toodud kultuuridest ning makstes külvatud seemne eest sordiomanikule litsentsitasu (OTS-tasu).
Eesti Seemneliitu kuuluvate sordiomanike kaitsealuste sortide üldnimekiri avaneb SIIT

Kõigi Eestis ja Euroopas kaitse alla võetud sortide kohta saab informatsiooni Põllumajandusameti ja Ühenduse Sordiameti kodulehtedelt: