Soovituslikud külvinormid

Külvinormi valik sõltub olulisel määral sordist, kasvukohast ja kasutatavast tehnoloogiast.
Parima nõu külvinormi kohta saate alati enda sordiesindajalt!

 

KULTUUR Sordi tüüp PMK katsetes

(al 2020)

SEEMNELIIDU

SOOVITUSLIK VAHEMIK

Külvinorm id tera/m2 Külvinorm id tera/m2
Talirukis popul 500 400-500
hübr 200 170-220
Talinisu popul 400 350-450
hübr 250 150
Talitritikale 300 250
Talioder popul 300 250-300
hübr 250 180-200
Suvinisu 550 500-550
Suvitritikale 500 kuni 500
Suvioder var 500 500-600
kv, hil 400 300-400
Kaer 500 450-500
Paljaskaer 600 450
Taliraps popul 90 75-100
hübr 65 45-65
Talirüps 100 kuni 100
Suviraps popul 100 75-125
hübr 65 50-75
Suvirüps 150 150
Hernes 120 80-120
Põlduba 50 30-50 (hiline), 70 (varajane)