OTS väiketootja

Kehtiv väiketootja suurus on kehtestatud 01.07.2020 jõustunud Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muudatustega, mis määrab kindlaks kui suurt maa-ala kasutavat tootjat loetakse OTS-seemne kontekstis väiketootjaks. Sordikaitse erandina on väiketootjad vabastatud OTS-tasu maksmisest kaitsealuse sordi kasutamise korral nii Eesti kui EL sordikaitse puhul. Neile laieneb siiski sordiomaniku/-esindaja teavitamiskohustus OTS-seemne kasutamisest, kuid tasuma selle eest ei pea.

Vastavalt Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele ning EL Nõukogu määrusele Ühenduse sordikaitse kohta, käsitletakse väiketootjana põllumajandusettevõtjat, kelle kasutatav maa-ala kokku pole suurem kui 92 tonni teravilja vi 195 tonni kartuli tootmiseks vajalik pind.

Vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele (vastavalt 2019- 2022 aasta keskmise teravilja ja kartuli saagikuse kohta Eestis) on väiketootja arvestuslikuks suuruseks 2022/2023 hooajal:

  • kuni 22,48 ha suurune tootja
  • seejuures kartulikasvatuse puhul kuni 8,34 ha suurune tootja

Arvestus aluseks on kuni 1-aastaste kultuuride kasvatamiseks haritava maa-ala suurus kokku (mitmeaastased rohumaad on välja arvatud).

/13.03.2023/

Varasem määratlus