OTS väiketootja suurus (endine)

Kuni 2020 kevadeni kehtinud juhised:
OTS-tasu maksmise kohustus puudub väiketootjal, kelleks loetakse:

  • EL kaitse all olevate sortide kasutamisel ettevõtted, kus kasvatatakse põllukultuure kokku vähem kui 92 tonni teravilja tootmiseks või 185 tonni kartuli tootmiseks vajalikul pinnal
  • Eesti kaitsealuste sortide kasutajatest tootjad alla 10 hektari (kartuli kasvatamisel alla 1 hektari).

NB! Suurusest hoolimata on kaitsealuste sortide OTS-seemne kasutamisest sordiomaniku teavitamine kohustuslik ka väiketootjatele.
Tasu maksmise kohustuse täpsustamiseks palume märkida deklaratsioonile kogu kasutuses oleva haritava maa suurus hektarites (v.a. mitmeaastased rohumaad).

NB! Seoses 01.07.2020 jõustunud Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muudatustega on muutunud väiketootja suuruse määratlus. Uued põhimõtted võetakse aluseks alates 2020 sügiskülvidel kasutatud OTS-seemne eest maksekohustuse hindamisel.