Kalkulaator külvisenormi arvutamiseks

Arvuta külvisenorm!

x = kg/ha
Id. tera/m2 g
%


Valem

(Id. tera arv/m2) x (1000 tera mass grammides) =
Külvisenorm kg/ha
Idanevuse %


Soovituslikke külvinormi vahemikke vaata SIITSeemnevaru uuendamiseks leiad kontaktid siit.

Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus