18.11.2021 veebikonverents “Seemnesektor muutuvates tingimustes”

Seemneliidu 15.juubelikonverents kanti üle veebi Eesti põllumajandusmuuseumist Ülenurmel.

KONVERENTSI ETTEKANDED:

Sissejuhatus – Anu Nemvalts, Põllumajandus- ja Toiduamet peadirektori asetäitja
Videosalvestus

Seemnesektori muutused ja võimalused – Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Ülevaade Seemneliidu tegevusest, muutused sektoris – Karen Uudeberg, MTÜ Eesti Seemneliit tegevjuht
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Rohepöörde väljakutsed ja uued võtted sordiaretuses – Liina Jakobson, Eesti Taimekasvatuse Instituut
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Seemnete puhtimise regulatsioon ja arengud EL-is – Amalia Kafka, EUROSEEDS Jätkusuutlike seemnetehnoloogiate tehniline juht
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

2017-2018 hooaja väljakutsed Rootsis – Per Henriksson, Rootsi Seemnekaubanduse Assotsiatsiooni tegevjuht
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Mida panna tähele asjaajamistel PRIA-ga – Gerli Toom, Ulla Kaur, PRIA otsetoetuste osakond
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Põllumajandusettevõtte kindlustamine, ühistegevus kindlustuses – Tarmo Lääne, Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liige
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Ilmast ilma on ilmaga jama, aga ilma ilmata ka ei saa! – Jüri Kamenik, Atmosfääriteadlane, portaali www.ilm.ee toimetaja
Esitlus (pdf)
Videosalvestus

Kokkuvõte
Videosalvestus

Päeva modereeris: Anu Nemvalts, Põllumajandus- ja Toiduamet
Konverentsi korraldas MTÜ Eesti Seemneliit PRIA Teadmussiirde ja teavituse tegevuse toetuse kaasabil.